EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo

 "Euro Inspekt" d.o.o. Sarajevo je akreditovana laboratorija i inspekcijsko tijelo.