EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo

  Inspekcijsko tijelo je akreditovano prema zahtijevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 akreditaciju možete pogledati ovdje.