EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo

Laboratorija je akreditovana prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006 akreditaciju možete pogledati ovdje.