EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo

Laboratorija je akreditovana za ispitivanje duhana i duhanskih proizvoda.