EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo

  Laboratorija je akreditovana za mikrobiološka ispitivanja hrane i vode.