EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo

   Laboratorija je akreditovana za ispitivanje tekstila i kože.